четвъртък, 24 ноември 2011 г.

Още реклама и блясък за Армира

Договор за безвъзмездна финансова помощ между Оперативна програма „Регионално развитие” по схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и община Ивайловград за финансиране на дейностите по проект „Антична вила „Армира” бе подписан тази седмица. Под договора подписи положиха кметът на община Ивайловград Диана Овчарова и ръководителят на управляващия орган на програмата Деница Николова.
В проекта е залегнала и цялостна концепция за рекламата на обекта. Предвиждат се рекламни билбордове, туристически информационни табели, брошури, промоционален филм, ще се участва в туристически борси и изложения, ще се изработят рекламни графични знаци от вилата и археологическите артефакти. 
Водонапорната кула, която и сега може да се види, изградена по време на започналото, но незавършено заради разкопките строителство на язовира за напояване,  ще бъде използавана за монтиране на рекламно пано. В рамките на проекта ще бъде изпълнен мащабен технологичен макет на вилата и античната й градина. Ще има  и 3D възстановка на цялата архитектура във вилата, важни строителни елементи и вещи от бита.
Общият бюджет на проекта е 1 771 593 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 1 679 141 лева. Финансирането от общинския бюджет е 92 122 лева. Средствата ще осигурят възвръщането на блясъка на антична вила „Армира” I-IV век, един от най-посещаваните обекти през последните 5-6 години на територията на община Ивайловград.
 Продължителността за реализацията на дейностите е 24 месеца. Проектът е продължение на възстановяването на археологическия паметник на културата с национално значение, започнало с първия проект на общината за възраждането на обекта, финансиран по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България - Гърция и финализиран през 2008 г. Сега на втория ще продължат реставрационните и консервационни дейности. Архитектурният проект е дело на специалисти под ръководството на арх. Юлий Фърков. Консултант е доц. д-р Гергана Кабакчиева, която от години проучва „Армира”.
Със средствата от оперативната програма се предвижда реставрация и анастилоза на цялата колонада около басейна на вила „Армира”. Ще бъде направена възстановка и експониране на мраморния октопод, през който басейнът се е пълнел с вода. Ще бъде изграден нов по-атрактивен покрив над  басейна. Реставрацията на входовете към четири от помещенията и главният вход на вилата и хипокаустната система /подовото отопление/ също е част от архитектурния проект.
 На част от подовите мозайки ще бъде поставено стъклено покритие, което да  позволи на туристите отблизо да наблюдават орнаментите и красивите мозаечни фигури. Предвижда  се и специално озеленяване и парково осветление на пространството около националния паметник на културата.  Ще бъдат засадени нарове, смокини и фурми, което би очаровало още повече туристите, които ще посетят „Армира”, споделя арх. Юрий Фърков. 
Диана МАРКОВА
Снимка: Мехмед РЕДЖЕБ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за публикуваните от читателите коментари. Коментари, които съдържат нецензурни думи и обиди, които насаждат етническа или религиозна вражда, ще бъдат изтривани!