четвъртък, 27 октомври 2011 г.

Пускат на земеделците безвъзмездно до 1500 евро за консултации

През ноември отварят мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” от Програмата за развитие на селските райони. За първи път в страната тя беше представена миналата седмица в Кърджали от експерти от аграрното министерство пред земеделски стопани от региона.
Заявленията за подпомагане ще се подават в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. В тях фермерите трябва да посочат конкретно за кои консултантки дейности кандидатстват. Одобрените сключват договори с избрани консултанти, които са в регистъра. Консултантските организации се утвърждават от Министерството на земеделието и храните.
На фермерите и горовладелците ще се предоставят комплект консултантки услуги – задължителни и допълнителни. Задължителните включват оценка на стопанството и съвети във връзка с европейските изисквания за условията за добро земеделие, за опазването на околната среда, здравето на животните и растенията, хуманно отношение към животните, за безопасност на труда.
Допълнителните консултации са по избор на фермера. Могат да бъдат за растениевъдството и животновъдството, организацията и управление на стопанството, водене на счетоводство, пазарен анализ, технология на производство, торови и поливни норми, препоръчителни препарати за растителна защита, избор на породи. Дава им се също възможност да получат съвети по мярката за агроекологични плащания от Програмата за развитие на селските райони.   
Финансовата помощ за консултациите е 80 % от направените разходи. Доказват се с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи. Фермерите заплащат на консултантите и след това заявяват в Разплащателната агенция сумите да им бъдат възстановени. Средствата за комплект консултантски услуги не може да бъдат повече от 1500 евро, а за задължителните е 240 евро. Финансова помощ за допълнителните консултантски услуги е допустима при условие, че се получава в комплект със задължителните.

Валери КОВАЧЕВ
Снимка: Мехмед РЕДЖЕБ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за публикуваните от читателите коментари. Коментари, които съдържат нецензурни думи и обиди, които насаждат етническа или религиозна вражда, ще бъдат изтривани!